Co nowego na stronie...
Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Więcej...
-----------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z kierownik poradni Panią Jolantą Celebucką.
http://uzaleznienie.com.pl/patologiczny-hazard/rozmowy-z-ekspertami/634-dziecko-i-hazard-niebezpieczne-ryzyko-uzaleznienia.html
-----------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na VIII Ogólnopolską Konferencję poświęconą Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach pt. „Świat Rozwiązań - doświadczenia, konteksty, wyzwania”, która odbędzie się 19-20 czerwca 2015 roku w Toruniu.
Poprzednie spotkania przekonały nas i zachęciły do organizacji kolejnej edycji konferencji – w myśl zasady „róbmy więcej tego, co działa”.

Tradycyjne planujemy dwudniowe spotkanie, które umożliwi uczestnikom skorzystanie nie tylko z przewidzianej oferty merytorycznej, ale także integrację różnych środowisk członków i sympatyków PSTTSR.

Dla tych którzy po raz pierwszy mają okazję spotkać się z nurtem podejścia i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) przypominamy, że początki tej metody sięgają lat 70-tych, kiedy to w roku 1978 zostało założone BRIEF FAMILY THERAPY CENTRER w Milwaukee (USA). Korzenie tego sposobu myślenia wywodzą się z praktyki Miltona Ericksona oraz niektórych metod rozwijanych w Mental Research Institute w Palo Alto. Jednak jej obecny kształt, nadany głównie przez Steve’a de Shazera oraz Insoo Kim Berg, zawiera nowe i specyficzne dla tego sposobu prowadzenia terapii treści.
Ponad trzydzieści lat rozwoju TSR przyczyniło się do upowszechnienia tej metody w wielu miejscach na świecie, począwszy od Stanów Zjednoczonych i Kanady, poprzez Wielką Brytanię, kraje skandynawskie, Australię, Koreę, czy Polskę.
Tematyka tegorocznej konferencji koncentrować się będzie na polskich doświadczeniach związanych z aplikacją tego sposobu pracy do różnych obszarów praktyki pomocowej. Zależy nam na przybliżeniu uczestnikom rodzimych rozwiązań zarówno w pracy ambulatoryjnej, jak i środowisku instytucjonalnym, z klientami indywidualnymi, rodzinami, czy grupami. !

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdziecie Państwo na stronie: www.wotuiw.torun.pl


WOTUIW w Toruniu organizuje Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej.
EBTA Conference 2012

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
0 56 622 28 50 - fax sekretariat
0 56 622 89 08 - sekretariat
e-mail : wotuiw@wotuiw.torun.pl