Co nowego na stronie...
Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Więcej...
-----------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z kierownik poradni Panią Jolantą Celebucką.
http://uzaleznienie.com.pl/patologiczny-hazard/rozmowy-z-ekspertami/634-dziecko-i-hazard-niebezpieczne-ryzyko-uzaleznienia.html
-----------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję poświęconą Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach pt. „Terapia i Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - dookoła świata”, która odbędzie się 14-15 czerwca 2014 roku w Toruniu.
Poprzednie spotkania przekonały nas i zachęciły do organizacji kolejnej edycji konferencji – w myśl zasady „róbmy więcej tego, co działa”.

Wzorem ostatniej konferencji planujemy dwudniowe spotkanie, które umożliwi uczestnikom skorzystanie nie tylko z przewidzianej oferty merytorycznej, ale także integrację różnych środowisk.

Dla tych, którzy po raz pierwszy mają okazję spotkać się z nurtem podejścia i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) przypominamy, że początki tej metody sięgają lat 70-tych, kiedy to w roku 1978 zostało założone BRIEF FAMILY THERAPY CENTER w Milwaukee (USA). Głównymi założycielami oraz liderami TSR byli STEVE DE SHAZER i INSOO KIM BERG Korzenie tego sposobu myślenia wywodzą się z praktyki Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy rozwijanych w Mental Research Institute w Palo Alto (USA). Jednak jej obecny kształt, nadany głównie przez Steve’a de Shazer oraz Insoo Kim Berg, zawiera nowe i specyficzne dla tego sposobu prowadzenia terapii treści. Jak mówią jej twórcy, głównymi konstruktorami tego modelu są ich klienci, od których można uczyć się tego, co działa!

Ponad trzydzieści lat rozwoju TSR przyczyniło się do upowszechnienia tej metody w wielu miejscach na świecie począwszy od Stanów Zjednoczonych i Kanady, poprzez Wielką Brytanię, kraje skandynawskie, Holandię, Australię, Koreę, jak również wiele innych krajów, w tym Polskę! W Europie propagowaniem tego nurtu zajmuje się Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association), które organizuje coroczne konferencje, finansuje projekty badawcze, itp.
PSR z pewnością nie może być traktowany, jako uniwersalny środek na wszelakiego rodzaju ludzkie problemy, jednak śledząc uważnie zakres stosowania tej metody w różnych ośrodkach na świecie widać wyraźnie, jak potrafi być pomocnym i użytecznym narzędziem w pracy z klientami doświadczającymi zróżnicowanych problemów! Metoda ta stosowana jest między innymi w pracy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych, z osobami stosującymi i doznającymi przemocy domowej, z osobami z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami nastroju, z objawami psychotycznymi, z PTSD, z ADHD, z tendencjami samobójczymi! Oprócz szeroko rozumianej terapii, TSR praktykowany jest również w obszarze poradnictwa, edukacji, pracy socjalnej, kuratorskiej, a także w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, czy też coachingu. TSR można wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej, pracy z parami, całymi rodzinami, jak i w pracy grupowej!

O specyfice tej metody stanowi wykorzystywanie tego, co już jest „zdrowe”, koncentracja na tym, co się sprawdza i jest zasobem w osobie i świecie klienta, pary, rodziny, czy też zespołu. Unika się w związku z tym tak powszechnego skupienia na problemach, diagnozowania zaburzeń, poruszania się w świecie psychopatologii. Zamiast tego praca koncentruje się na elementach zdrowia psychicznego, osiąganiu celów klienta, diagnozowaniu jego zasobów, a także na umiejętnościach klienta w radzeniu sobie z problemami, których nie można zmienić!

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdziecie Państwo na stronie: www.wotuiw.torun.pl


WOTUIW w Toruniu organizuje Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej.
EBTA Conference 2012

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
0 56 622 28 50 - fax sekretariat
0 56 622 89 08 - sekretariat
e-mail : wotuiw@wotuiw.torun.pl