Kontakt
Numery Telefoniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

0 56 622 28 50 - fax sekretariat
0 56 622 89 08 - sekretariat
e-mail : wotuiw@wotuiw.torun.plWojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

0 56 622 68 31 - rejestracja – informacjaOddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

0 56 654 93 28 - informacja -fax
0 56 654 91 08 - pokój terapeutówOśrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 2/4

0 56 623 60 50 - informacja - fax
0 56 623 62 14 - pokój terapeutówCałodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
87-100 Toruń, ul. Włocławska 233/235

0 56 621 61 27 - informacja
0 56 622 90 61 - fax
0 56 622 90 38 - Kierownik CMOLU
0 56 621 64 01 - Poradnia Terapii Odwykowej Uzależnień
z filią przy CMOLU- ul.Włocławska 233, 87-100 ToruńOddział Odwykowy Całodobowy
87-100 Toruń, ul. Włocławska 233/235

0 56 622 93 21 - sekretariat
0 56 621 61 63 fax