Kontakt
 

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 2/4

 

0 56 623  60 50   - fax

0 56 623  62 14 -   pokój terapeutów/informacja 

e-mail:

kierownik_otou@wotuiw.torun.pl

terapeuta_otou@wotuiw.torun.pl

sekret_otou@wotuiw.torun.pl